Therapie

“Zoals een atleet door herhaalde lichamelijke oefeningen een andere vorm en nieuwe kracht aan zijn lichaam geeft, zo versterkt een filosoof door geestelijke oefeningen zijn geestkracht, hij verandert zijn gemoedsstemming, transformeert zijn wereldbeeld en ten slotte zijn hele persoon.” Pierre Hadot

Wie ben ik? Bestaat de wereld? Hoe leef ik van dag tot dag? Wanneer is iets waardevol? Op welke manier kan ik mij verhouden tot anderen? Ben ik vrij? Wat betekent de dood? Wie kennismaakt met filosofie wordt gedwongen zulke vragen te onderzoeken. Dat kunnen we doen door in gesprek te gaan met anderen, of een dialoog te voeren met onszelf. Misschien gaan we voor het eerst een ‘echt’ gesprek aan.

Al snel ontdekken we dat we het antwoord niet hebben. Tenminste, niet direct. Vervolgens hebben we ten minste twee keuzes. We verwerpen de vragen en gaan door met ons leven zoals voorheen. Of we erkenen dat we geen wijze zijn. Als we voor het tweede kiezen, dan besluiten we op de weg naar wijsheid te stappen. We ‘worden’ ‘filosoof’ – iemand die op zoek gaat naar wijsheid. We krijgen een nieuwe vriend. Of sterker nog, vinden een geliefde.

Het moment dat we ‘de’ filosoof in onszelf ontdekken betekent ook dat ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Het voelt alsof we in een grot hebben geleefd en voor het eerst naar buiten gaan. We kunnen daarna nooit meer naar huis. We worden bewust van de wereld en de ander, waarvoor we ons niet meer kunnen afsluiten. Het is ook een terugkeer naar onszelf.

Filosofisch leven is niet alleen maar abstract denken of theoretiseren over het leven. Al is dat wel het beeld wat mensen regelmatig hebben. Dat heeft ‘de filosofie’ ook een beetje aan haarzelf te danken. In de tijd waarin we nu leven zien we opnieuw dat filosofie ook een persoonlijke verandering met zich meebrengt. Dat is een belangrijk besef, al is die ook niet zonder risico’s.

Filosofie kun je daarom zien als een therapeutische praktijk. Niet omdat er iets ‘mis’ is met onze, zoals mensen vaak naar therapie kijken. Maar omdat we vragen hebben waar we een antwoord op zoeken. Over onze carrière. Onze relatie. Ons verleden. We lopen hierbij het risico dat we tijdens die zoektocht een ander mens worden. Filosofie kunnen we daarom zien als een vorm van therapie.


Als ‘filosoof’ biedt ik ’therapie-sessies’ of ‘filosofische gesprekken’ aan om je te helpen in jouw zoektocht naar wijsheid. Als het woord ’therapie’ je tegenstaat, kun je het ook zien als ‘coaching’ of ‘counseling’. Het is erop gericht om jou op je eigen pad in dit leven te ondersteunen – voor je eigen ontwikkeling. Neem contact met mij op voor een gesprek.